Johnson Slides - no correction

Johnson Slides - no correction

JOhnson Slides - with correction